Пътнотранспортно произшествие?

 

 

без вина?

Информация за невинен участник в пътнотранспортно произшествие

 

За съжаление много пострадали след произшествие се обръщат към адвокат само ако има проблеми с уреждането на претенциите. Тогава на адвокатите често им е възможно, само да ограничат щетите. Навременен съвет от адвокат веднага след произшествието може да предотврати неблагоприятните последици за пострадалото лице. Адвокатът може да Ви информира за правата, които ви се полагат както и за други права, за които дори не сте се замисляли.

 

Като невинен участник в пътнотранспортно произшествие е важно да познавате следните основни правила

 

Възлагане на експертиза

 

След пътнотранспортно произшествие не по своя вина увредената страна винаги може да се обърне към експерт по свой избор със задачата да осигури доказателства и да определи степента на увреждане и действителния размер на щетата. Застраховката "Гражданска отговорност" на виновното за произшествието лице трябва да покрие разходите за експерта.

 

Адвокат

 

Пострадалото лице при пътнотранспортно произшествие без вина винаги може да наеме адвокат за разглеждане на иска. Хонорарът на адвоката трябва да бъде покрит от застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" на лицето, отговорно за произшествието.

 

Първоначалната консултация ще ви насочи как да процедирате при уреждане на претенции след произшествие.

 

Адвокатът помага при изпълнението на всички искове за обезщетение или при избягването на финансови неудобства след произшествието (напр. в случай на намаления от страна на застрахователите на автомобила).

 

Когато става въпрос за обезщетение за болка и страдание, конфликт със застрахователна компания или спорен въпрос за вината, трудно ще се справите без адвокат след пътнотранспортно произшествие.

Обърнете се за уреждане на претенции към адвокат, на когото имате доверие

 

Ремонт

 

Извършете ремонт на вашия автомобил едва след като е установена вината и е регулирана щетата. Ремонтът може да се извърши в автосервиз, на който имате доверие.

Пострадалата страна може сама да реши в кой сервиз да бъде ремонтирано нейното превозно средство. Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" на виновното за произшествието лице трябва да покрие направените разходи за ремонт.

 

Обезщетение за обезценка

 

При настъпване на произшествие застраховката "Гражданска отговорност" на виновното за произшествието лице трябва да възстанови намаляването на обезценката на автомобила като последица от произшествието.

Обезценката представлява финансова компенсация за риска от получаване на по-ниска цена при продажбата на превозното средство поради участието му в произшествие, тъй като превозните средства, претърпели произшествие, обикновено се продават на по-ниска покупна цена от превозните средства, които не са претърпели произшествие. Експертът по моторни превозни средства определя размера на обезценката, като взема предвид степента на повредата и ремонта.

 

Пари вместо ремонт

 

Пострадалото лице може също така да получи парите за ремонта без ДДС. Със сумата можете да се разпореждате по свое желание. Не е задължително парите да бъдат изразходвани за ремонта.

 

Кола под наем

 

Пострадалото лице може да наеме автомобил под наем/заместващо превозно средство, съответстващо на неговия клас на превозното средство, за времето за ремонт на пострадалото му  превозното средство, при условие че автомобилът под наем е необходим в значителна степен. Разходите за наемане на автомобила трябва да бъдат покрити от застраховката "Гражданска отговорност" за моторни превозни средства на виновното за произшествието лице.

 

Право на обезщетение за загуба на ползване

 

Ако не е използван автомобил под наем, увреденото лице има право на обезщетение за загуба на ползване за времето, през което автомобилът му е бил извън употреба. Предпоставка за предявяване на иска е действителната загуба на ползване превозното средство. Размерът на обезщетението за загуба на ползване зависи от категорията на превозното средство.

 

Възстановяване на допълнителни искове

 

Пострадалото лице има право на възстановяване на разходи (фиксирани разходи за телефонни разговори, пощенски разходи и т.н.) и може да има право на обезщетение за загуба на доходи и вреди, свързани с домакинството, обезщетение за болка и страдание, разходи за медицинско лечение, разходи за теглене, разходи за регистрация и пререгистрация на превозното средство и т.н.

 

С един замах незаконни

Как да си върнете парите за наложени санкции от Агенцията по труда в Германия 

 

 

 1. Санкционирани сте от Агенцията по заетостта? 

 2. Не са Ви изплатени парични обезщетения за безработица? 

 3. Решението е излязло след 1.1.2019 г. ?

Струва си,  да се подаде заявление за преразглеждане на решението!!!

 

 

Според решение на BSG от 29.11.2022 г. доста голям брой решения на Агенцията по заетостта (https://www.arbeitsagentur.de/, съкратено: АА), с които е наложен запор на парични обезщетения за безработица –са (станали) „с един замах“ незаконни. Причината e в погрешните информации за правните последици  и липсващите допълнителни подробности относно началото на периода на запора, които АА е използвала в цяла Германия през последните години и може би все още "използва".

 

Ако решенията все още не са влезли в сила, е необходимо да се подаде възражение (Widerspruch).

 

В противен случай трябва да се подаде заявление за преразглеждане съгласно § 44 SGB X (Antrag auf Überprüfung) . С него санкционираните лица могат да възстановят със задна дата отказаното им право на обезщетения за безработица през последните 4 календарни години назад, тоест от 1.1.2029 насам.

 

С други думи:

 

Всеки,  на който немската Агенцията по заетостта до края на ноември 2022 е наложила запор на паричните обезщетения и не ги е заплатила, би трябвало да подаде молба за преразглеждане на отказа.

Запорът на паричните обезщетения за безработица (*санкция*) е  наложен за едно или повече нарушения на задълженията, упоменати  в параграф 159, алинея 1, изречение 2, № 1-9 SGB III, а именно

 1. ако работникът или служителят прекрати договора си сам без оправдателна причина  и така причини безработицата (ал. 1, № 1), тоест сам подаде Kündigung или подпише Aufhebungsvertrag
 2. в случай на отказ на предложена му от АА работа (ал. 1, т. 2),
 3. в случай на недостатъчни собствени усилия да намери работа (ал. 1, т. 3),
 4. в случай на отказ да участва в мероприятие за професионална интеграция (ал. 1, т. 4),
 5. ако прекрати участието си по мероприятие за професионална интеграция (параграф 1, № 5),
 6. в случай на отказ на интеграционен курс или на друг курс по немски език, заплащан от Агенцията по заетостта (ал. 1, № 6),
 7. ако прекрати интеграционен курс или друг курс по немски език, заплащан от Агенцията по заетостта (ал. 1, № 7),
 8. в случай, че не изпълни някое от задълженията да информира Агенцията по заетостта (ал 1, № 8) и
 9. в случай на закъсняла регистрация като търсещо работа лице (ал 1 № 9).

Същото важи за санкции и решения на Джобцентъра (*Jobcenter*) за периода 1.7.2022 до 31.12.2022.

 

www.kluge-ilieva.de

„Ще хвърля този нещастник през прозореца....”  води до дисциплинарно уволнение


Дисциплинарното уволнение може да е правомерно, ако служител достоверно обяви пред свой колега, че възнамерява да изхвърли началника си през прозореца и, че е на път да изпадне в амок.
 
Уволненият е работил в счетоводството на градската администрация повече от 13 години. След спор с началника си казал на свой колега: „Ще хвърля този нещастник през прозореца. Не мога повече да търпя това. Предстои ми да изпадна в амок. Казвам ти, скоро нещо ще се случи. Той живее опасно, много опасно.” На 28 декември 2020 г. получил уволнение.
 
Той предявил иск за защита срещу него пред трудовия съд. С решение от 4 ноември 2021 г. трудовият съд в Зигбург отхвърля иска му.
 
Според Камарата важната причина за уволнението без предизвестие е, че ищецът е направил изявления пред колегата си по начин, който трябва да се приема сериозно, който съдържа както обявяването на опасност за живота и тялото на началника, така и за други лица. Според присъдата на съда ищецът е имал предвид заплахата абсолютно сериозно. В този случай не е необходимо предварително предупреждение. Дисциплинарното уволнение без спазване на срока за предизвестие е правомерно.
 
Решението все още не е окончателно. Срещу решението може да се подаде жалба в Окръжния трудов съд в Кьолн.
 

3-G на работното място


Ако трудещ се не желае да спазва правилото 3-G на работното място и затова не бива допуснат до работното си място, няма право на заплата. Освен това може да получи предупреждение за уволнение. Същевременно той рисикува да бъде уволнен (след предупреждение) и да загуби работното си място.

 

Трудещи се, които не искат да се тестват на работното място, а и заявят, че ще си вземат болнични, дават основателен повод за съмнение, дали наистина са болни. Болничният лист губи доказателствената си тежест.

Решение на окръжен трудов съд Мюнхен

 

В последствие на уволнението агенцията по затостта може да наложи до 12 седмици запор на паричните обезщетения за безработица. Тази санкция може да се наложи и от социалните служби (Jobcenter).

 

 

от 01.03.2022                       договорите с фитнесцентър могат да бъдат прекратявани с едномесечно предизвестие

 

Според промени в закона за защита на потребителите договорите за редовна доставка на услуги могат да бъдат прекратени след изтичане на първоначалния договор с кратко предизвестие от един месец. Сегашното автоматично удължаване на срока за още една година отпада.

 

Потребителите обаче носят доказателствената тежест, че предизвестието е пристигнало. 

 

Затова е необходимо то да бъде изпратено с препоръчано писмо.

 

Препоръчително е за целта да използвате вида препоръчано писмо

 

                EINWURF EINSCHREIBEN.

 

Тук липсва обратната разписка, затова обаче през следващите дни след изпращането на предизвестието  в интернет може да се провери и отпечати даоказателството, че писмото е пуснато в пощенската кутия. Този метод се препоръчва за всеки вид прекратеяване на договор, особено обаче в случайте, че офисът на фирмата през деня е затворен. Ако в този случай е пуснато препоръчано писмо с обратна разписка пощальонът не може да предаде писмото и то бина депонирано в пощенската служба за 7 работни дни. Ако писмото не бъде взето от получателя в този срок, то се връща обратно. В този случай то не важи за доставено, срокът е пропуснат.

 

Междувреммено пощите предлагат нови, все по гъвкави услуги. Затова е необходимо да се информирате и на място в момента на пускане на писмата.

 

Горепосочената промяна важи както за нови договори, сключени след 01.03.2022, така и за стари съществуващи договори, които са сключени преди тази дата.

 

Nadia Kluge . Savina Ilieva

       Advokat . Rechtsanwalt

 

Bavariaring 16 . 80336 München                                             

eMail: info@kluge-ilieva.de

от 1.12.2021                          Едномесечен срок за прекратяване на договор за мобилен телефон и интернет

 

В Германия влиза от 1.12.2021 нов закон за телекомуникациите

 

Потребителите могат да прекратяват договорите си за интернет и мобилен телефон след изтичане на първоначалния договор с предизвестие от един месец.

 

Досегашното право на операторите да удължават (предимно двугодишните) договори с още една година отпада.

 

След изтичане на първоначалния срок на договора, клиентите могат да го прекратят по всяко време с едномесечно предизвестие.

Това важи като за нови договори, сключени след 01.12.2021, така и за стари съществуващи договори, които са сключени преди тази дата.

 

Nadia Kluge . Savina Ilieva

       Advokat . Rechtsanwalt

 

Bavariaring 16 . 80336 München                                             

eMail: info@kluge-ilieva.de

Как мога да комбинирам празничните дни и                                 удължа отпуска си през 2022?

През 2022 е възможно да плозвате два поредни месеца отпуска, ако комбинирате 26 дни от годишния отпуск с празнични дни. Това звучи невероятно, но не зависи само от вас, а и от работодателя.

Четвъртък, 6 януари (Свети трима крале/Heilige drei Könige) e празничен ден. Ако си освободите петъка *7.1.2022* се събират 4 свободни дни за дълъг уикенд.

 

Ако комбинирате свободните и празничните дни около 15 април (Разпети петък /Karfreitag) може да ползвате само 4 дни отпуск от събота 09.04.2022 до неделя 17.04.2022 ще имате на разположение цели 9 свободни дни.

 

Ще удължите отпуската си и ако използвате вторниците или четвъртъците през 2022 като почивни дни преди или след празниците.

....

Договорна неустойка при небрежност и превишаване на пробега?

 

 

Ако условията на застрахователния договор важат и случай на небрежно поведение, те поставят застрахования в необосновано неблагоприятно положение.  
Тогава неустойката не се дължи

Ако се разболеете по време на отпуск, отпуската се запазва, но не се удължава!
 
Отпуската на служителите, които са се разболели по време на отпуска не се удължава абтоматично.
 
Ако сте оздравели, Вие сте длъжни да се върнете на работа в момента, в който е трябвало да се върнете от отпуск и ако не сте били болни. В противен случай сте застрашени от уволнение.
 
Продължението на отпуската е възможно, само ако работодателят е съгласен.

 

Глобите за превишена скорост и при други нарушения се увеличават


Занапред забраненото спиране или паркиране в следните случаи ще струва 55 евро.

• на втори ред
• на специална автобусна лента
• на зигзагообразна линия или
• на лентата за велосипедисти
• на спирка.

 

КОГА РАБОТОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ОТПУСКА

 

 

Има само две причини, поради които работодателите
могат да откажат на своите служители отпуската:

Или работата не търпи отлагане, или други служители
имат предимство от социална гледна точка.

 

здравната каса пое разноските за рехабилитация / дори и при дългове
Според едно актуално решение на социалния съд Мюнхен здравната касата трябва да поеме разноските за рехабилитация след проведено неотложно лечение, дори и заболелия да има дългове към здравнта каса, които превишават две месечни вноски.
Това важи за неотложно лечение, лечение за успокояване на болки, профилактични прегледи с цел преждевреммена диагностика на заболявания, бременност и след раждане.

Не съм задължен да подпиша нито Kündigung/ предизвестие за уволнение, нито Aufhebungsvertrag/ споразумение за прекратяване на трудовия договор

 

Kündigung

 

При връчването на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, работодателят обикновено изисква подпис от служителя.

 

Някои подписи могат да Ви навредят!

 

Обикновено работодателят иска от служителя той да потвърди с подписа си получаването на предизвестието. Ако е така, това не вреди: той може да подпише, но не е задължен:

 

Той на  първо място трябва да се убеди, че до подписа има съответна ясна формулировка, например: „Предизвестието е получено на: ...“.

 

В никакъв случай не трябва да подпише „някъде“ в уведомлението без конкретна формулировка.

 

За съжаление има и работодатели, които впоследствие вмъкват допълнение към подписа на служителя, а това е в негов ущърб. Дори и да имате доверие на работодателя, бъдете предпазливи.

 

Никога не подписвайте нещо, което е неясно или не го разбирате.

 

Дори работодателят да упражнява натиск или да заплашва, служителят не е длъжен да подписва при прекратяването на трудовия договор!

 

 

Ако в предизвестието за прекратяване или в придружаващото писмо има изречения като:

 

„Съгласен съм с прекратяването“

 

  или

 

„Отказвам се от действие за защита при уволнение“,

 

винаги съществува риск за служителя, той да изгуби правото си да се защитава срещу неправомерното предизвестие за прекратяване.

 

 

Aufhebungsvertrag

 

Понякога работодателите представят за подпис и споразумение за прекратяване или за ликвидация на договора.

 

Вие ще направите груба и непоправима грешка, ако подпишете споразумение за прекратяване или ликвидация на договора, без предварително да сте се консултирал с адвокат.

 

Ако служителят го подпише, той по принцип е обвързан с него и почти няма шанс то да бъде отменено или да получи по-високо обезщетение от това, предложено от работодателя в споразумението за прекратяване на договора. Освен това има опастност му бъде наложен запор на паричните обезщетения за безработица за 12 седмици (3 месеца).

 

Всеки, който е получил уволнение, би трябвало незабавно да се обърне към адвокат. Той ще прецени шансовете на жалбата за защита при уволнение.

 

При спор в трудовото право важи особеността, че всяка страна сама поема разноските за адвоката си.  Таксите за адвокат не се възстановяват от отсрещната страна, независимо дали делото ще бъде спечелено или изгубено. Същото важи и за извънсъдебните разноски. Таксата на съда заплаща губещата страна.

 

Затова воденето на дела пред трудовия съд често е икономически неизгодно.

 

Вие ще постъпите разумно, ако предварително сключите правна застраховка, която обхваща трудово право и покрива разноските на адвоката Ви. Шансовете да реализирате правата си и задоволите желанието за справедливост се увеличават значително.

 

Nadia Kluge . Savina Ilieva

       Advokat . Rechtsanwalt

 

Bavariaring 16 . 80336 München                                             

eMail: info@kluge-ilieva.de

Druckversion | Sitemap
Alle Rechte vorbehalten, Kluge. Ilieva, Advokat . Rechtsanwältin

Anrufen

E-Mail

Anfahrt