„Ще хвърля този нещастник през прозореца....”  води до дисциплинарно уволнение


Дисциплинарното уволнение може да е правомерно, ако служител достоверно обяви пред свой колега, че възнамерява да изхвърли началника си през прозореца и, че е на път да изпадне в амок.
 
Уволненият е работил в счетоводството на градската администрация повече от 13 години. След спор с началника си казал на свой колега: „Ще хвърля този нещастник през прозореца. Не мога повече да търпя това. Предстои ми да изпадна в амок. Казвам ти, скоро нещо ще се случи. Той живее опасно, много опасно.” На 28 декември 2020 г. получил уволнение.
 
Той предявил иск за защита срещу него пред трудовия съд. С решение от 4 ноември 2021 г. трудовият съд в Зигбург отхвърля иска му.
 
Според Камарата важната причина за уволнението без предизвестие е, че ищецът е направил изявления пред колегата си по начин, който трябва да се приема сериозно, който съдържа както обявяването на опасност за живота и тялото на началника, така и за други лица. Според присъдата на съда ищецът е имал предвид заплахата абсолютно сериозно. В този случай не е необходимо предварително предупреждение. Дисциплинарното уволнение без спазване на срока за предизвестие е правомерно.
 
Решението все още не е окончателно. Срещу решението може да се подаде жалба в Окръжния трудов съд в Кьолн.
 

3-G на работното място


Ако трудещ се не желае да спазва правилото 3-G на работното място и затова не бива допуснат до работното си място, няма право на заплата. Освен това може да получи предупреждение за уволнение. Същевременно той рисикува да бъде уволнен (след предупреждение) и да загуби работното си място.

 

Трудещи се, които не искат да се тестват на работното място, а и заявят, че ще си вземат болнични, дават основателен повод за съмнение, дали наистина са болни. Болничният лист губи доказателствената си тежест.

Решение на окръжен трудов съд Мюнхен

 

В последствие на уволнението агенцията по затостта може да наложи до 12 седмици запор на паричните обезщетения за безработица. Тази санкция може да се наложи и от социалните служби (Jobcenter).

 

 

от 01.03.2022                       договорите с фитнесцентър могат да бъдат прекратявани с едномесечно предизвестие

 

Според промени в закона за защита на потребителите договорите за редовна доставка на услуги могат да бъдат прекратени след изтичане на първоначалния договор с кратко предизвестие от един месец. Сегашното автоматично удължаване на срока за още една година отпада.

 

Потребителите обаче носят доказателствената тежест, че предизвестието е пристигнало. 

 

Затова е необходимо то да бъде изпратено с препоръчано писмо.

 

Препоръчително е за целта да използвате вида препоръчано писмо

 

                EINWURF EINSCHREIBEN.

 

Тук липсва обратната разписка, затова обаче през следващите дни след изпращането на предизвестието  в интернет може да се провери и отпечати даоказателството, че писмото е пуснато в пощенската кутия. Този метод се препоръчва за всеки вид прекратеяване на договор, особено обаче в случайте, че офисът на фирмата през деня е затворен. Ако в този случай е пуснато препоръчано писмо с обратна разписка пощальонът не може да предаде писмото и то бина депонирано в пощенската служба за 7 работни дни. Ако писмото не бъде взето от получателя в този срок, то се връща обратно. В този случай то не важи за доставено, срокът е пропуснат.

 

Междувреммено пощите предлагат нови, все по гъвкави услуги. Затова е необходимо да се информирате и на място в момента на пускане на писмата.

 

Горепосочената промяна важи както за нови договори, сключени след 01.03.2022, така и за стари съществуващи договори, които са сключени преди тази дата.

 

Nadia Kluge . Savina Ilieva

       Advokat . Rechtsanwalt

 

Bavariaring 16 . 80336 München                                             

eMail: info@kluge-ilieva.de

от 1.12.2021                          Едномесечен срок за прекратяване на договор за мобилен телефон и интернет

 

В Германия влиза от 1.12.2021 нов закон за телекомуникациите

 

Потребителите могат да прекратяват договорите си за интернет и мобилен телефон след изтичане на първоначалния договор с предизвестие от един месец.

 

Досегашното право на операторите да удължават (предимно двугодишните) договори с още една година отпада.

 

След изтичане на първоначалния срок на договора, клиентите могат да го прекратят по всяко време с едномесечно предизвестие.

Това важи като за нови договори, сключени след 01.12.2021, така и за стари съществуващи договори, които са сключени преди тази дата.

 

Nadia Kluge . Savina Ilieva

       Advokat . Rechtsanwalt

 

Bavariaring 16 . 80336 München                                             

eMail: info@kluge-ilieva.de

Как мога да комбинирам празничните дни и                                 удължа отпуска си през 2022?

През 2022 е възможно да плозвате два поредни месеца отпуска, ако комбинирате 26 дни от годишния отпуск с празнични дни. Това звучи невероятно, но не зависи само от вас, а и от работодателя.

Четвъртък, 6 януари (Свети трима крале/Heilige drei Könige) e празничен ден. Ако си освободите петъка *7.1.2022* се събират 4 свободни дни за дълъг уикенд.

 

Ако комбинирате свободните и празничните дни около 15 април (Разпети петък /Karfreitag) може да ползвате само 4 дни отпуск от събота 09.04.2022 до неделя 17.04.2022 ще имате на разположение цели 9 свободни дни.

 

Ще удължите отпуската си и ако използвате вторниците или четвъртъците през 2022 като почивни дни преди или след празниците.

....

Договорна неустойка при небрежност и превишаване на пробега?

 

 

Ако условията на застрахователния договор важат и случай на небрежно поведение, те поставят застрахования в необосновано неблагоприятно положение.  
Тогава неустойката не се дължи

Ако се разболеете по време на отпуск, отпуската се запазва, но не се удължава!
 
Отпуската на служителите, които са се разболели по време на отпуска не се удължава абтоматично.
 
Ако сте оздравели, Вие сте длъжни да се върнете на работа в момента, в който е трябвало да се върнете от отпуск и ако не сте били болни. В противен случай сте застрашени от уволнение.
 
Продължението на отпуската е възможно, само ако работодателят е съгласен.

 

Глобите за превишена скорост и при други нарушения се увеличават


Занапред забраненото спиране или паркиране в следните случаи ще струва 55 евро.

• на втори ред
• на специална автобусна лента
• на зигзагообразна линия или
• на лентата за велосипедисти
• на спирка.

 

КОГА РАБОТОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ОТПУСКА

 

 

Има само две причини, поради които работодателите
могат да откажат на своите служители отпуската:

Или работата не търпи отлагане, или други служители
имат предимство от социална гледна точка.

 

здравната каса пое разноските за рехабилитация / дори и при дългове
Според едно актуално решение на социалния съд Мюнхен здравната касата трябва да поеме разноските за рехабилитация след проведено неотложно лечение, дори и заболелия да има дългове към здравнта каса, които превишават две месечни вноски.
Това важи за неотложно лечение, лечение за успокояване на болки, профилактични прегледи с цел преждевреммена диагностика на заболявания, бременност и след раждане.

Не съм задължен да подпиша нито Kündigung/ предизвестие за уволнение, нито Aufhebungsvertrag/ споразумение за прекратяване на трудовия договор

 

Kündigung

 

При връчването на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, работодателят обикновено изисква подпис от служителя.

 

Някои подписи могат да Ви навредят!

 

Обикновено работодателят иска от служителя той да потвърди с подписа си получаването на предизвестието. Ако е така, това не вреди: той може да подпише, но не е задължен:

 

Той на  първо място трябва да се убеди, че до подписа има съответна ясна формулировка, например: „Предизвестието е получено на: ...“.

 

В никакъв случай не трябва да подпише „някъде“ в уведомлението без конкретна формулировка.

 

За съжаление има и работодатели, които впоследствие вмъкват допълнение към подписа на служителя, а това е в негов ущърб. Дори и да имате доверие на работодателя, бъдете предпазливи.

 

Никога не подписвайте нещо, което е неясно или не го разбирате.

 

Дори работодателят да упражнява натиск или да заплашва, служителят не е длъжен да подписва при прекратяването на трудовия договор!

 

 

Ако в предизвестието за прекратяване или в придружаващото писмо има изречения като:

 

„Съгласен съм с прекратяването“

 

  или

 

„Отказвам се от действие за защита при уволнение“,

 

винаги съществува риск за служителя, той да изгуби правото си да се защитава срещу неправомерното предизвестие за прекратяване.

 

 

Aufhebungsvertrag

 

Понякога работодателите представят за подпис и споразумение за прекратяване или за ликвидация на договора.

 

Вие ще направите груба и непоправима грешка, ако подпишете споразумение за прекратяване или ликвидация на договора, без предварително да сте се консултирал с адвокат.

 

Ако служителят го подпише, той по принцип е обвързан с него и почти няма шанс то да бъде отменено или да получи по-високо обезщетение от това, предложено от работодателя в споразумението за прекратяване на договора. Освен това има опастност му бъде наложен запор на паричните обезщетения за безработица за 12 седмици (3 месеца).

 

Всеки, който е получил уволнение, би трябвало незабавно да се обърне към адвокат. Той ще прецени шансовете на жалбата за защита при уволнение.

 

При спор в трудовото право важи особеността, че всяка страна сама поема разноските за адвоката си.  Таксите за адвокат не се възстановяват от отсрещната страна, независимо дали делото ще бъде спечелено или изгубено. Същото важи и за извънсъдебните разноски. Таксата на съда заплаща губещата страна.

 

Затова воденето на дела пред трудовия съд често е икономически неизгодно.

 

Вие ще постъпите разумно, ако предварително сключите правна застраховка, която обхваща трудово право и покрива разноските на адвоката Ви. Шансовете да реализирате правата си и задоволите желанието за справедливост се увеличават значително.

 

Nadia Kluge . Savina Ilieva

       Advokat . Rechtsanwalt

 

Bavariaring 16 . 80336 München                                             

eMail: info@kluge-ilieva.de

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
Alle Rechte vorbehalten, Kluge. Ilieva, Advokat . Rechtsanwältin

Anrufen

E-Mail

Anfahrt