нищожен брачен договор

Брачният договор може да бъде обявен за нищожен, дори и ако всяка една от договорените клаузи сама за себе си е неоспорима, но неговите разпоредби водят до едностранен ощърб на единия от съпрузите, който е бил в неравна позиция от самото начало на преговорите. Причина за това могат да бъдат безисходица, социална и икономическа зависимост, нисък интелект.

 

Eдновременноto изключване

  • на съсобственоста на съпрузите
  • на правото на издръжка и
  • изравняването на пенсионните точки

разкриват едностранното намерение на облагоде-телствения съпруг, да се постави в по-благоприятно положение.

 

Това неравновесие се санкционира от правосъдието. Този договор е нищожен.

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
Alle Rechte vorbehalten, Kluge. Ilieva, Advokat . Rechtsanwältin

Anrufen

E-Mail

Anfahrt