Междинна трудова характеристика

ePaper
Трудова характеристика се издава при прекратяване на трудовото правоотношение. Правото на това произтича от § 109 GewO (Gewerbeordnung).

Както подсказва името, междинната трудова характеристика се издава по време на трудовото правоотношение. Тя често е необходима, когато служителите кандидатстват при друг работодател.


1. Имате ли право на междинна трудова характеристика?Teilen:
Пътно транспортно произшествие, как най-добре да защитя интересите си и да реализирам правата си, ако със сигурност нямам вина
В идеалния случай Вие сте се бил сключил застраховка за правна защита при пътно-транспорт-ни инциденти. С изключение на глобите, тя плаща почти всичко- разходите за експертизата на вещото лице както и разходите за адвокат.
Застраховката не ви е необходима само тогава, когато нямате никаква вина за произ-шествието. Но често не е ясно, кой е виновникът. Тогава застраховката за правна за-щита се превръща в разумна защита и покрива разход
PTP.pdf
PDF-Dokument [351.4 KB]

Социални осигуровки в Германия за командировани лица

ePaper
Днес излезе едно важно решение на Съда на Европейските общности (СЕО) , което подобрява значително социалния статут на командированите работници. Решението може да доведе до значителни финансови рискове за работодатели, които командироват лица в ЕС.Teilen:
Днес излезе едно важно решение на Съда на Европейските общности (СЕО) , което подобрява значително социалния статут на командированите работници.
От този казус са засегнати доста командировани лица от България на първо място това са многобройните социални асистенти 24 Stunden Pflegekräfte“ и строителни работници, които в повечето случай биват назначени с единствената цел - да бъдат командировани в чужбина.

За жалост е често срещано явление, че например социалните и
строителните работници получават в България ниски пенсии и
парични обезщетения за безработица или болнични, въпреки че с
sozialversicherungspflicht.pdf
PDF-Dokument [197.1 KB]

възстановяване на щета при пътно транспортно произшествие

ePaper
В идеалния случай Вие сте сключил застраховка за правна защита при пътно-транспортни инциденти. С изключение на глобите, тя плаща почти всичко - разходите за експертизата на вещото лице, както и разходите за адвокат.
Застраховката не ви е необходима само тогава, когато нямате никаква вина за произшествието. Но често не е ясно кой е виновникът. Тогава застраховката за правна защита се превръща в разумна защита и покрива разходите но спора. А те могат да нараснат бързо. Освен това е много по-лесно да се съдите или да се защитите, когато разходите по спора ще бъдат поети от застраховката.
Пострадалите от катастрофи погрешно смятат проблемите за незначителни и искат сами да решат нещата. Но те грешат, като не се консултират с адвокат, а се доверяват на застраховката на отсрещната страна - „Не се притеснявайте, ние ще се погрижим за всичко - вещо лице, сервиз, кола под наем…“. Това със сигурност не е пълна лъжа, но не и пълната истина.


Teilen:

трудов договор

ePaper
Teilen:
Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
Alle Rechte vorbehalten, Nadia Kluge advokat