Договорна неустойка

                     при небрежност и превишаване на

                                                          пробега на автомобил?

 

По принцип е възможо договарянето на неустойка в общи условия на договр за затраховка на МПС, ако се надвиши договорения годишен пробег.
Ако условията на застрахователния договор важат и случай на небрежно поведение, те поставят застрахования в необосновано неблагоприятно положение.  
Тогава неустойката не се дължи.
Според решение на Окръжен съд в Кобленц тази клауза в общите условия е недействителна, защото цялата неустойка се дължи и тогава, когато превозното средство е превишило само с един километър договорения пробег и това не е съобщено на застрахователя по небрежност. 
В конкретния казус се е случило следното:
Мъж е застраховал автомобила си с максимален пробег от 15 000 км годишно. В рамките на уреждане на ПТП застрахователната компания забелязала, че автомобила е превишил годишния пробег. Компанията поискала от него договорна неустойка от 500 евро въз основа на общите си условия. 
Съдът обаче е на мнение, че разпоредбата за договорната неустойка поставя титуляра на полицата в необосновано неизгодно положение.  С оглед на малката тежест на небежното нарушението на договора сумата от 500 евро в конкретния случай е непропорционална. Затова той не дължи сумата. 

 

 Nadia Kluge . Savina Ilieva

       Advokat . Rechtsanwalt

 

 

Bavariarig 16 . 80336 München                                      eMail: info@kluge-ilieva.de

 

 

 

 

 

 

Договорна неустойка при небрежност и превишаване на пробега на автомобил?
По принцип е възможо договарянето на неустойка в общи условия на договр за затраховка на МПС, ако се надвиши договорения годишен пробег.

Ако условията на застрахователния договор важат и случай на небрежно поведение, те поставят застрахования в необосновано неблагоприятно положение.
Тогава неустойката не се дължи.
Договорна неустойка.pdf
PDF-Dokument [128.0 KB]
Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
Alle Rechte vorbehalten, Kluge. Ilieva, Advokat . Rechtsanwältin

Anrufen

E-Mail

Anfahrt