актуални теми

Какво е необходимо да знам, когато съм болен и не мога да работя?


Какво е необходимо да знам, когато съм болен и не мога да работя?
17. Aug. 2021

Информация по немско трудово право от Nadia Kluge и Savina Ilieva, www.recht.academy





Кога трябва да представя болничния лист и как да изчисля срока?

Обикновено трудещият се, който се разболее, е длъжeн да представи болничен лист на работодателя си едва след третия ден, тоест най-късно на четвъртия ден.

Как всъщност се изчислява този срок?

При изчисляването на карйния срок за представянето на болничните се броят и уикендите като и официалните празници. Ако се разболеете в петък и в следващия понеделник или от понеделник натам все още ще сте в болнични, е необходимо да представите още в поненделник болничен лист на работодателя си. Петъка ще се брои за болничен ден, дори и трудещият да си е изработл необходимите часове, ако още на този ден се е разболял и датата е вписана в болничния!



Но внимавайте: Работодателят може да изисква от Вас, издаденият от лекар болничен да бъде представен още на първия или на втория ден на неработоспособност. Затова проверете задълженията си според трудовия си договор. Ако работите в бранш, за който важи колективен договор, си заслужава да погледнете и в колективния трудов договор.

Защо и кога трябва да представя болничен лист?

Болничният лист удостоверява, че трудещите се не са в състояние да извършват конкретната работа по туродвия си договор като същевременно им дава право да получават заплата си за първите 42 дни по време на едно заболяване. Затова е необходимо трудещите незабавно да информират своя работодател, че са болни, както и да представят болничен от лекар в оригинал. Но внимавайте:в случай на спор Вие носите доказателствената тежест, че работодателят е получил болничния. Работодателят може да задържи заплатата Ви, докато не го представите в оригинал. Ако болничният е загубен, ще е необходимо да се обърнете към лекаря си и го помолите да Ви издаде дубликат. За да сте сигурни, че няма да се избуби отново, го изпратете на работодателя с препоръчано писмо(Einwurfeinschreiben)и запазате непременно квитанциите, които ще Ви получите в пощата.



Кога и как трябва да уведомя работодателя, че съм неработоспособен?

Трудещият се е длъжен да съобщи навреме и незабавно на работодателя, че е болен и неработоспособен. По възможност, преди да започне работния ден. Ако трудещият не го направи, работодателят може да му връчи предупреждение с което да го предупреди, че повторното нарушение може да доведе до прекратяване на договора (Abmahnung).

Няма регламентиран в закона начин, как да се съобщи на работодателя, че трудещият се е болен. Някои фирми настояват да бъдат уведомени по телефон, други искат да получат информацищта по имейл. За трети е достатъчно, ако се напише съобщение или SMS на WhatsApp на шефа. Но внимавайте: в случай на спор Вие носите доказателствената тежест, че работодателят е уведомен навреме.

Когато уведомите работодателя по писмен или електроненпът, е достатъчно да му дадете следната информация:

Sehr geehrter Herr …,

leider bin ich heute krank und kann nicht zur Arbeit kommen. Ich werde jetzt zum Arzt gehen / Ich habe einen Arzttermin um 10 Uhr und melde mich, sobald ich weiß, wie lange ich krankgeschrieben sein werde.

Mit freundlichen Grüßen




Уважаеми г -н …,

за съжаление днес съм болен и не мога да дойда на работа. Ще отида на лекар сега / имам час за лекар в 10 часа и ще се свържа с вас веднага щом разбера колко време ще бъда в отпуск по болест. Поздрави


С незабавното изпращане на болничния, работодателят ще е уведомен, за какъв период от време ще отсъствате по болест.

Не бива да съобщавате на работодателя си диагнозата, освен ако се касае за силно инфекционно заболяване поради което той самият трябва да предприеме мерки на работното място. Представете му само предназначения за него екземпляр.

Имам ли право на заплата по време на боничен?

Всяко наето лице, което е работило 4 седмици на ново работно място и се разболее има право на 6 седмици платени болнични. Това са 42 календарни дни през които работодателят дължи пълната заплата. След това болничните се заплащат от здравната каса.

Мога ли да бъда уволнен пяо време на болничен?

В случай на заболяване винаги могат да възнинат разногласия на работното мяато - за съжаление споровете често се разрешават едва пред съда.

Не е забранено на раоботодателят да изпрати на заболелия предизвестие за уволнение или дисциплинарно уволнение.От деня на получаването му върви 3-седмичен срок (21 календарни дни) през който може да бъде вкаран иск пред трудовия съд, за да се установи, че уволнението е неправомерно. Ако този срок се пропусне по уважителни причини (например болест), иска трябва да се подаде в двуседмичен срок след отпадането на уважителната причина.
По време на изпитателния срок се прилагат облекчени условия за прекратяване на трудовите договори и поради болест. Работодателщт не е длъжен да назове причина.

Мога ли да започна работа преди да ми е изтекъл болничния?

Kойто се възстановява по -бързо, може по принцип да започне работа и преди болничния да е изтекъл. Това не се препоръчва, когато има опастност да настъпи злополука, чиито щети няма да се поемат от затсраховката.

Информация по немско трудово право от Nadia Kluge и Savina Ilieva, www.recht.academy

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
Alle Rechte vorbehalten, Kluge. Ilieva, Advokat . Rechtsanwältin

Anrufen

E-Mail

Anfahrt